فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

جامعه نباید وحدت کامل داشته باشد!!!

جامعه نباید وحدت کامل داشته باشد!!!

?ارسطو همواره تاکید می کرد جامعه نباید وحدت کامل داشته باشد ؛ چون اگر همه اعضای جامعه مانند هم باشند دیگر جامعه معنی خود را از دست می دهد و آن مردم “جامعه ای یک نفره” را تشکیل داده اند.

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.