فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

خودکشی استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

خودکشی استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر کاووس سیدامامی ، استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ع ۴بهمن بازداشت شده بود ، با اعلام دادسرا به همسرش ، ۱۹بهمن در زندان “خودکشی” کرده است.

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.