فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

روان شناسان درباره ترامپ چه می گویند؟

روان شناسان درباره ترامپ چه می گویند؟

?روانشناسان می گویند ترامپ با نگرفتن دست ملانیا می خواهدنشان دهد که در رسیدن به قدرت و تصمیم گیری شریک ندارد. شخصیت او مرد نوع آلفا)قویترین نوع رهبری گروه(است.

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.