فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

۲۸ مهرماه زادروز ستارخان سردار ملی نهضت مشروطه ایران است

۲۸ مهرماه زادروز ستارخان سردار ملی نهضت مشروطه ایران است

? ۲۸ مهرماه زادروز ستارخان سردار ملی نهضت مشروطه ایران است که علیه اشغالگران روس و شاهان قاجار قیام کرد. ستارخان در بیشک ورزقان به دنیا آمد و در ۲۵ آبان ۱۲۹۳ در سن ۴۸ سالگی در تهران درگذشت.
یادش گرامی باد .

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.