فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

با سرنیزه هرکاری میشود کرد

با سرنیزه هرکاری میشود کرد

با سرنیزه هرکاری میشود کرد ؛ اما برآن نمی توان نشست . یعنی هیچ حکومتی نمی تواند برقدرت سرنیزه و سرکوب تکیه کند ؛ بنابراین ، حاکمیت برای پایداری حکومت باید بر رضایت عمومی شهروندانش تکیه کند .

ژان ژاک روسو

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.