فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

ديكتاتور ها ميخواهـند:

ديكتاتور ها ميخواهـند:

ديكتاتور ها ميخواهـند:

شما كتاب نخوانيد
و هميشه در ترافيك بمانيد
مواد و الكل بزنيد
و سر موضوعات كوچك به جان هـم بيافتيد
زمان و آگاهي را آرام آرام از دست بدهـيد
و چيزي بزرگ در درون شما به نام ِ
” اُميد ” را نابود كنند

لطفا كارهايي كه ديكتاتورها دوست دارند انجام ندهـيد.

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.