فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

قانون و آزادی بدون قدرت یعنی…

قانون و آزادی بدون قدرت یعنی…

قانون و آزادی بدون قدرت یعنی “هرج و مرج” ؛

قانون و قدرت بدون آزادی یعنی “خود کامگی” ؛

قدرت بدون آزادی و قانون یعنی “توحّش” .

? “سیاست و تاریخ در تفکر کانت”
کارل یاسپرس

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.