فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

مپندارید که تنها عاشوراییان را بدان بلا آزموده اند؟

مپندارید که تنها عاشوراییان را بدان بلا آزموده اند؟

نائب الزیاره

? شهید آوینی:
مپندارید که تنها عاشوراییان را بدان بلا آزموده اند، ولا غیر…
صحرای بلا به وسعت همه تاریخ است.

? شهید سید جواد اسدی رحمة الله علیه

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.