فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

میگویند که حقوق بشر داریم…

میگویند که حقوق بشر داریم…

میگویند که حقوق بشر داریم
راست می گویند
حقوق بشر داریم ولی انگار برای خودشان است نه برای مردم مسلمان
اگر برای مسلمین بود که بخاطر این همه ظلم و ستم حرفی میزدند.همانطور که اگر در جای دیگری اتفاقی می افتد شمع ها روشن می شود و انواع بیانیه ها صادر اما وقتی نوبت مسلمان میشود فقط سکوت است و سکوت است و سکوت
پس همین مسلمانان هستند که باید به داد هم برسند.
ای برادرم؟؟؟؟؟
کجاست غیرت؟
چشمان خود را چگونه ببندیم بر این ظلم که خواهر یمنی برای اینکه نوزادش را سیر کند انگشت در دهان طفلش گذاشته است
ای مسلمان چشمهایمان را باز کنیم و ظلم را ببینیم

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.