فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

کسانی سر بر خشت میگذارند ؟

کسانی سر بر خشت میگذارند ؟

گفت شما مطلع نیستید که در این مملکت کسانی سر بر خشت میگذارند ؟

پاسخ داد همه جای جهان اینگونه است . گفت بله اما مشکل آنجاست که در این مملکت زیر همین خشت‌ها  چاه‌‌ نفت وجود دارد ….

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.