فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

اوست که شب را به روز و روز را

اوست که شب را به روز و روز را

اوست که شب را به روز و روز را از داخل شب بیرون می آورد و خورشید و ماه را تسخیر کرده است که هر یک تا زمان معینی به حرکت خود ادامه می دهند این است خدا پروردگار شما که فرمانروایی از آنِ اوست، کسانی را که بجز او می خوانید، مالک پوست هسته خرمایی هم نیستند اگر آنها را بخوانید، دعای شما را نمی شنوند و اگر بشنوند آن را اجابت نمی کنند و روز قیامت شرکِ شما را نفی می کنند و هیچ کس مانند خدای دانا تو را به حقیقت آگاه نمی کند

سوره فاطر آیه ۱۳ و ۱۴

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.