فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

جان بجانان عرض کردن عاشقانرا عار نیست

جان بجانان عرض کردن عاشقانرا عار نیست

جان بجانان عرض کردن عاشقانرا عار نیست
مفلسانرا با کریمان کارها دشوار نیست

هر کسی را سوی حق از مسلکی ره میدهند
راه حق منصور را جز نردبان دار نیست

مستی جام هوا بنگر که غیر از جام دوست
در میان این خم نه تو کسی هشیار نیست

عقل را در عشق ویران کن که در درگاه دوست
عاشقانرا بار هست و عاقلانرا بار نیست

اندکی آزار بسیار است از بیگانگان
گر کند آن آشنا بیرون زحد بسیار نیست

هر که باشد هر چه خواهد در حق ما گو بگو
سرزنشهای ملامت عاشقانرا عار نیست

فیض کاشانی
جمعه ها بیاد شهید ادواردو آنیلی

طرح یلدا شهید ادواردو آنیلی

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.