فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

لطفاً لطفاً با اصلاح ا

لطفاً لطفاً با اصلاح ا

لطفاً لطفاً با اصلاح ایمان و یقین خالص ویروس های زندگیتان را تضعیف و به نوعی سرکوب کنید ؛و هرگز و ابدا نترسید همه مسلمانیم کم و بیش بهداشتمان را رعایت میکردیم این دفعه یکم بیشتر رعایت کنیم و لطفا از این به بعد همدیگر رو نترسونیم و نترسیم این بلایا و فتنه ها بیداریست که به عجز و ناتوانیمان پی ببریم و در مقابل این با سلاح ایمان و یقین به خالق مدبر روی اوریم شما هر چیزی را “یاد”کنید ب واقع اجازه داده اید در وجود شما زندگی کند؛هر لحظه ب یاد چی هستید و به چی می اندیشید هشیار باشید و خود را به چیز کم نفروشید یادهای سخیف و بی ارزش شمارا بی ارزش میکندو یادهای بزرگ شما را عظمت میبخشد خالق هستی را یاد کنید تا تجارتی سودمند کرده باشید زندگی بدون یاد خدا تنگ و خفقان خواهد بود هر لحظه اش رنج و بیماری است وقتی یاد خداوند در وجودت جریان یابد روزی خواهد رسید ک دگر ذکر یک گفتن نیست بلکه ارتعاش وجود توست و حضور زنده و بابرکت توست بس نترس و بر فرموده پروردگارت عمل کن که میفرماید ؛مرا یاد کنید شما را یاد میکنم

لطفاً ترس نداشته باشیم””

به مومنان بگو من از رگ گردن به او نزدیکم

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.