فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

تـقـویم زیـباے شـهداے اسفند ما

تـقـویم زیـباے شـهداے اسفند ما

تـقـویم زیـباے شـهداے اسفند ماه ️

تقویم از باکرے تا باکرے
ماهے به رنگ شهدا
عجب ماهیست اسفند
آغازش با حمید و پایانش با مهدے
اسفند بوے شهادت میدهد

شهید حمید باکرے
شهید حسین خرازے
شهید امیر حاج امینے
شهید ابراهیم همت
شهید حجت الله رحیمے
شهید عبدالحسین برونسے
شهید عباس کریمے
شهید مهدے باکرے

شهداحرفی برای گفتن ندارم

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.