فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

درمانهای فراموشی

درمانهای فراموشی

? درمانهای فراموشی در روایات:
۱.یک قاشق مخلوط عسل وکندرنرناشتا
۲.خوردن روزانه ۲۱عدد مویزقرمز(مداومت)
۳.اضافه خردل به غذا
۴.مداومت برخوردن کرفس

۵.داروی ابن مسعود

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.