فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

وقتی شهید اسدی سر قولش ماند

وقتی شهید اسدی سر قولش ماند

?وقتی شهید اسدی سر قولش ماند

?سیدجواد اسدی به اهل خانه و فامیل در حین رفتن به سوریه گفته بود با من خداحافظی نکنید من برمی‌گردم ، و سر قولش هم ماند ، وی در حالی‌که برگشت که نه تنها در دل خانواده زنده است بلکه در دل همه مردم ایران زنده است .

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.