فصد خون غرب تهران
برزگران
خشکشویی
تصفیه آب
ابزار رویان>

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

دسته: تعبیرخواب

تعبیرخواب《افتادن دندان》

طبق عقیده اهل سنت : ? افتادن دندان در خواب ، بر عمر طولانی نسبت به هم‌سن و سالان بیننده‌ی خواب، دلالت دارد . اگر کسی ببیند که همه‌ی دندانهایش افتاده‌اند، عمری طولانی خواهد داشت . ممکن است افتادن دندان به مرگ یکی از خویشاوندان که...

ادامه مطلب

تعبیرخواب 《ماه》

طبق عقیده اهل سنت : ?در تعبیر ماه اگر کسی ماه را در اتاق خود ببیند، همسری پیدا می‌کند و اگر زنی کافر چنین خوابی ببیند، به دین اسلام می‌گرود و اگر کسی ماه را در روی زمین ببیند، مادرش از دنیا می‌رود. خورشید و ماه به پدر و مادر...

ادامه مطلب

تعبیرخواب《غسل کردن》

طبق عقیده اهل سنت : اگر کسی خواب ببیند که در آب می رود و یا در دریا غسل می کند، درستکار و بادیانت میشود و غم و اندوهش برطرف می شود، اگر بیمار باشد شفا می یابد و اگر بدهکار باشد بدهیش را می پردازد، اگر زندانی باشد آزاد می...

ادامه مطلب

تعبیرخواب《عسل》

تعبیرخواب《عسل》 تعبیر عسل در خواب ، دیدن نیکو است . عسل درخواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می شود. عسل میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر...

ادامه مطلب
Loading