فصد خون غرب تهران
برزگران
خشکشویی
تصفیه آب
ابزار رویان>

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

انجیل متی فصل ۹

انجیل متی فصل ۹

??انجیل متی فصل ۹
ترجمه قدیم
۲۸ و چون به خانه در آمد، آن دو کور نزد او آمدند. عیسی بدیشان گفت: «آیا ایمان دارید که این کار را می‌توانم کرد؟» گفتندش: «بلی خداوندا.» ۲۹ در ساعت چشمان ایشان را لمس کرده، گفت: «بر وفق ایمانتان به شما بشود.» ۳۰ در حال چشمانشان باز شد و عیسی ایشان را به تأکید فرمود که «زنهار کسی اطّلاع نیابد.»
ترجمه شریف
۲۸ و وقتی او به خانه رسید آن دو نفر پیش او آمدند‌. عیسی از آنها پرسید: «آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم‌؟» آنها گفتند: «بلی، ای آقا» ۲۹ پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و فرمود: «بر طبق ایمان شما برایتان انجام بشود» ۳۰ و چشمان آنها باز شد‌. عیسی با اصرار از آنها خواست که درباره این موضوع چیزی به کسی نگویند‌.
ترجمه تفسیری
۲۸ آنان با عیسی وارد خانه‌ای شدند که در آن زندگی می‌کرد. عیسی از ایشان پرسید: «آیا ایمان دارید که می‌توانم چشمان شما را باز کنم؟» گفتند: «بلی آقا، ایمان داریم.» ۲۹ پس او دست بر چشمان ایشان گذاشت و فرمود: «چون ایمان دارید، پس شفا بیابید/n» ۳۰ ناگهان چشمان ایشان باز شد و توانستند ببینند.??

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + نه =