فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

تلنگر

تلنگر

✅ تلنگر

✍نقل است مرغکی مقداری آب در منقار ، برای نجات ابراهیم از آتش نمرودیان شتابان می رفت، ملکی او را دید و پرسید : « با اندکی آب که به منقار گرفته ای، چگونه می خواهی آتش انبوه و شعله‌ور را خاموش کنی؟» مرغک آهی کشید و گفت : «مرا همین مقدار در توان است و ابراهیم خودش می داند بیش از این از من ساخته نیست.»

?منتظربرای ابراهیم زمانت چه کرده ای؟

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.