فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

جای خدا نباشیم روزی در نماز

جای خدا نباشیم

روزی در نماز

جای خدا نباشیم

روزی در نماز جماعت موبایل یه نفر زنگ خورد
زنگ موبایل آن مرد ترانه ای بود
بعد از نماز همه او را سرزنش کردند
و او دیگر آنجا به نماز نرفت

همان مرد به کافه ای رفت و ناگهان قلیان از دستش افتاد و شکست مرد کافه چی با خوشرویی گفت اشکال نداره، فدای سرت
او از آن روز مشتری دائمی آن کافه شد

حکایت ماست
جای خدا مجازات میکنیم،
جای خدا میبخشیم،
جای خدا

اون خدایی که من میشناسم اگه بنده اش اشتباهی بکنه، اینجوری باهاش برخورد نمیکنه
شما جای خدا نیستی اینو هیچوقت یادت نره

﮼خداشناسی |

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.