فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

دائم دلم از این و از آن سیر میشود

دائم دلم از این و از آن سیر میشود

?دائم دلم از این و از آن سیر میشود

?دارد زمان رفتن من دیر میشود

?یڪ ڪربلا ببر ڪه حسرٺ بہ دل شدم

?دارد گداے مادرتان پیر میشود

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.