فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

درویشی در بیابانی داشت راه می

درویشی در بیابانی داشت راه می

درویشی در بیابانی داشت راه می رفت و در میان راه وسط بیابون چشمش به این تابلو افتاد “خوردن سنگ و کلوخ در این مکان ممنوع است” و پیش خودش فکرکرد کدام نادان و ابلهی این تابلو را در وسط بیابون زده؟؟ مقداری که رفت به درویش دیگری رسید و گفت من چنین چیزی دیدم و به نظر تو چه کسی این تابلو را زده است؟
درویش دوم گفت من این کار را کرده ام

معنی این مطلب اینه که هروقت اعمال بد و ناشایست برای شما مانند همین داستان که همه می دانند نباید در وسط بیابون سنگ و کلوخ بخورند آشکار شود اونوقته که همه کارهای شما درست و زیبا می شود

دکتر الهی قمشه ای

﮼خداشناسی |

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.