فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

دوستش در مستندادواردو میگوید …

دوستش در مستندادواردو میگوید …

دوستش در مستند ادواردو میگوید وقتی دیدیم فشارها روی ادواردو زیاد شده گفتیم یکی میخ بزن یکی به نعل میگفت حسین من شیعه شدم نمیتونم.
حرفش همیشه این بود
از امام علی میگفت و امام خمینی…..

( تصویر کتاب پادشاه بی تاج و تخت که نویسنده ایتالیایی در موردادواردو نوشته در این کتاب این نویسنده میگوید ادواردو توسط خمینی سحر شده )

شیعه مظلوم است مانند علی
عشق محکوم است مانند علی

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.