فصد خون غرب تهران
برزگران
خشکشویی
تصفیه آب
ابزار رویان>

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

زیرا خدا واحد است

می خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند : زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد که خود را در راه همه فدا داد.

اول تیموتاوس ٢ : ٣ – ٦

در خلال گفتگویمان در یک مسافرت با تاکسی ، راننده به من گفت : ” من یک مسلمان هستم ، ولی فقط بر روی کاغذ ”  شاید او مایل بود این موضوع را روشن سازد که او یک متعصب مذهبی نبود. این چیز خوبی است . ولی آیا داشتن ایمانی که این چنین ارزش نا چیز برای من دارد که چیزی بیش از نوشتۀ روی کاغذ نیست می ارزد؟

من در بارۀ زندگی خودم به او گفتم : ” من برای سالها یک مسیحی بودم ، ولی به همچنین فقط بر روی کاغذ. ولی، برای سی سال گذشته من یک مسیحی واقعی بوده ام . توسط فیض خدا من ایمان دارم که عیسی مسیح نجات دهنده و خداوند من است . او برای گناهان من بر صلیب مرد.

هیج کس نمی تواند خودش را نجات دهد. ما به عیسی مسیح ، نجات دهندۀ مان احتیاج داریم. زمانی که من فقط اسماً یک مسیحی بودم من به اندازۀ هر شخص دیگر گمراه بودم . انسان به بخشش گناهانش احتیاج دارد . او به فیض خدا که در شخص عیسی مسیح برای ارائه نجات به همه مردم آمد نیاز دارد.

از آنجایی که من واقعاً در قلب خود به او ایمان دارم می دانم که او به عوض من در مقابل خدا قرار گرفت . مجازاتی که من برای گناهانم می بایست می پرداختم عیسی مسیح به عوض من بر روی صلیب متحمّل شد. ” اکنون من یک رابطۀ شخصی با عیسی مسیح و خدای پدر دارم . این خیلی بیشتر از بودن یک عضو یک جامعۀ مذهبی صرفاً بر روی کاغذ می باشد.”

راننده تاکسی به داستان من با علاقه گوش کرد. و چون قالباً مدت طولانی برای گمرک منتظر می ماند ، آمادۀ قبول دو نشریه ای که به او ارائه دادم بود.

قرائت امروز : مرقس باب ١٠ آیه های ١ – ١٦

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 13 =