فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

فرفرهنگ تو سرساید به اوج آسمان

فرفرهنگ تو سرساید به اوج آسمان

?ای وطن
ایران
سپنتا خاک
مینوی جهان
فرفرهنگ تو سرساید
به اوج آسمان
هرکه بدخواه ی تو شد
شد خوارو فانی بیگمان
تو بمان
ای تربت پاک شهیدان
جاودان
?بیگی سینا لنگرودی
?تقدیم به رئیسعلی دلواری

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.