فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

قـربان رسـیـد و مانـده به عید غدیر

قـربان رسـیـد و مانـده به عید غدیر

?

قـربان رسـیـد و مانـده
به عید غـدیـر ، هشت

حـاجـی نـشـد کسـی کـہ
به دور عـلــی نـگـشـت

قــربـــان عــاشــقـی کہ
بـــہ صــحــرای کـربلـا

پــای عــلــی ز اهـل و
عــیــال و ز سَــر گـذشت

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.