فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

میم مثل مادر

میم مثل مادر

بیشترین زنگ‌ تلفن در دنیا
زنگ تلفن مادرهاست
و بیشترین تماس بی‌پاسخ
نصیب مادرهاست
چقدر بی‌منت مهربونند…?

خدایا سایه همه مادرا رو سر بچه هاشون نگه دار?

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.