فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

نزديك همين تنفس بى خوابی هایم

نزديك همين تنفس بى خوابی هایم

?اينجا
همين جا
نزديك همين تنفس بى خوابی هایم
بابا تو را
طورى نزديك به لمسِ هوا حس مى كنم
كه گنجشك تشنه ، عطرِ باران را
?
عطر آمدنت را حس میکنم بابا
می گویم شب بخیر
یک روز دیگر هم برایم سر شده بابا

این شب ها برای بخیر شدن به ” آمدن ” محتاج هست

از آمدن برایم بگو تا بخیر شود این شب های انتظار
?

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.