فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

هفتمین منزل بہ مقصد قافیہ شد لفظ آب

هفتمین منزل بہ مقصد قافیہ شد لفظ آب

هفتمین منزل بہ مقصد قافیہ شد لفظ آب

قافیہ وقتے ڪہ آب است مے شود دلها ڪباب

با رقیہ پاے یڪ گهواره لالایے بخوان

*هفت روز مانده محرم آید و مرگ رباب

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.