فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

چه کسی میتواند عظمت تو را بشناسد ؟

چه کسی میتواند عظمت تو را بشناسد ؟

ای خداوند نور و ای خدای پر جلال ، شکرت میکنیم ای هستی بخش که در محبتت ما را بوسیله پسرت مسیح خداوند نجات دادی و قرار دادای که هر کس به پسر یگانه تو عیسی مسیح ایمان آورد نجات یابد .
خداوندا هر ایمانی بغیر از ایمان به مسیح را به زیر پای صلیبت میریزیم و اعتراف میکنیم که ما ضعیف هستیم و رد میکنیم هر ایمانی بغیر از ایمان به مسیح، پس خداوندا تو ایمان ما را مدد فرما تا به قوت روحت بتوانیم همانند مسیح در ایمان قدم برداشته و کارهای عظیم به نام تو انجام دهیم چشمانمان به تو هست عیسی خداوند ما را مدد فرما.

بنام مسیح
آمین??

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.