فصد خون غرب تهران
برزگران
خشکشویی
تصفیه آب
ابزار رویان>

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

معرفی کتاب به مناسبت بزرگداشت فردوسی

معرفی کتاب به مناسبت بزرگداشت فردوسی

?معرفی کتاب به مناسبت بزرگداشت فردوسی

کتاب مقدمه ای بر رستم و اسفندیار
نوشته شاهرخ مسکوب
بخشی از مقدمه کتاب:
در دوره ترکتازی حاکمان خونخوار مغول که مردم را گروها گروه” از دو تیغ بیدریغ” میگذراندند، بلائی موحش تر از امیران خونریز جبار نبود و در آن روزگار بهترین تفسیر کوتاه و کلی از این افسانه همان است که سعدی کرده است:
اینکه در شهنامه آورده اند
رستم و رویینه تن اسفندیار

تا بدانند این خداوندان ملک
کز بسی خلق است دنیا یادگار

باشد تا بدانند که چراغ عمرشان در گذرگاه باد است تا به خاطر این چند روزه دنیا عذاب آخرت را به جان نخرند و این همه بر خلق خدا ستم نکنند.

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 3 =