فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

از سه کس برحذر باش

از سه کس برحذر باش

? از سه کس برحذر باش :
۱- خیانتکار
۲- ستمکار
۳- سخن چین
زیرا کسی که به خاطر تو به دیگری
خیانت کند، به تو نیز خیانت می کند
و کسی که به خاطر تو به دیگری ستم
کند به تو نیز ستم می کند و کسی که
برای تو سخن چینی کند بر ضد تو نیز
سخن چینی خواهد کرد.

?میزان الحکمة ج۶ ص۲۰۰

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.