فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

انسان هیچ گاه نخواهد توانست یک مایل را زیر ۴ دقیقه بدود

انسان هیچ گاه نخواهد توانست یک مایل را زیر ۴ دقیقه بدود

تا سال ۱۹۵۴ ، باور تمام دنيا بر این بود که انسان با توجه به محدودیت های فیزیکی که دارد ، هیچ گاه نخواهد توانست یک مایل را زیر ۴ دقیقه بدود

تا اینکه راجر بنستر در مسابقه ای ، یک مایل را در کمتر از ۴ دقیقه دوید…

از آن پس در مدت یکسال ، حدود ۲۰ هزار نفر این رکورد را زدند و کم کم این کار به سطح دبیرستانها کشیده شد …

در عرض یک سال چه چیزی فرق کرد؟

هیچ چیز ، جز یک کلمه ، “باور”
باور به شدن ، باور به امکان…

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.