فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

اگر قرار بود در جامعه ای زندگی کنم…

اگر قرار بود در جامعه ای زندگی کنم…

اگر قرار بود در جامعه ای زندگی کنم ،که بر سر دروازه یکی نوشته بود : خدا ، و در شهر دیگر بر سر دروازه اش نوشته بود، قانون….

بی شک من در شهر قانون اقامت میگزیدم.زیرا در شهری که خدا شناسان زندگی میکنند، دیگر جایی برای قانون نمی ماند.

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.