فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

خواستم ڪه بُغـض را خجـل کنم

خواستم ڪه بُغـض را خجـل کنم

?خواستم
ڪ‌ه بُغـض را خجـل کنم خنـده
را بـ‌ه گریـ‌ه متصـل کنم

واژه را دوبـاره مشتعل کنم
خواستم ڪ‌ه با تـو دَرد دل کنم
گریـ‌ه ام ولے امـان نـداد
?

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.