فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

همان که سفیدی ای در چشمش هست ؟

بانویی به خدمت پیامبر خدا رسید . پیامبر از آن بانو پرسید : همسر کدام یک از مسلمانان است ؟
زن، پاسخ داد . پیامبر پرسید : «همان که سفیدی ای در چشمش هست؟» . زن، برافروخته پاسخ داد : نه، ای پیامبر خدا ! چشم همسر من سالم است . پیامبر خندید و فرمود : « چرا رنجیده شدی ؟ مگر کسی هست که در چشمش سفیدی نباشد؟»

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.