فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

دروغگـــو و مـــرده یکسانند

دروغگـــو و مـــرده یکسانند

♥️ امیرالمومنیــن علیه السلام:

✍️ دروغگـــو و مـــرده یکسانند ؛  زیرا برتری زنده بر مرده به اعتمــاد  بر اوسـت. پـــس اگـر به سخــــن او  اعتمـــادی نشود، زنـــده نیســت.

?غـررالحکـــم حدیث۲۱۰۴

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.