فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

اے یوسف غریب بہ ڪنعان نیامدے

اے یوسف غریب بہ ڪنعان نیامدے

اے یوسف غریب بہ ڪنعان نیامدے

تنهاترین مسافر دنیا، نیامدے

گویند بوے پیرهنت میرسد ولے

ما مانداه ایم و وعدۀ خوبان نیامدے

تعجیل درفرج سهم شما چهارده صلوات?

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.