فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

براے دیـدن رویت ، بهـانہ لازم نیست!

براے دیـدن رویت ، بهـانہ لازم نیست!

براے دیـدن
رویت بهـانہ لازم نیست
اسیر عشق تو را
آب و دانہ لازم نیست

درون خانه ے
دل عطر روے تو پیچید
براے خیمه ے
سبزت نشانہ لازم نیست

?سلام حاضرترین غایب زمین

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.