فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

بـــه دریـــا بزنم دل

بـــه دریـــا بزنم دل

گفتم کــــه سرانجـــام بـــه دریـــا بزنم دل
هشدار دل این بار ، که دریای من اینست
من رود نیاسودنــم و بودن و تا وصــل
آسودگی ام نیست که معنای من اینست

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.