فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

تا جوونی از زندگیـت لذت ببر❗️

تا جوونی از زندگیـت لذت ببر❗️

?
شیطونـه کنارِ
گوشت زمزمه میکنه:
تا جوونی از زندگیـت لذت ببر❗️
هر جور که میشه خوش بگذرون

اما تو حواسـت باشه، نکنه خوش گذرونیت به
قیمتِ شکســ?ـــتنِ دل امام زمانمون باشه..

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.