فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

دل آمده از غمٺ بہ جان ادرڪنی

دل آمده از غمٺ بہ جان ادرڪنی

دل آمده از غمٺ بہ جان ادرڪنی
جان آمده بر لب الأمان ادرڪنی

ترسم ڪہ بمیرم و نبینم رویٺ
یا مهدے صاحب الزمان ادرڪنی

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.