فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

سلام آقای من

سلام آقای من

یوسفا یعقوب چشمم از
فراغٺ ڪور شد

تا بہ ڪی امـروزهای تو
به فــردا می رســد

وعده ها دادم بہ چشمِ
چشم بر راه خودم

عاقبٺ می آید آن روزی
ڪه آقـا میرسد

???

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.