فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

قسمت نشد که در عرفه زائرت شوم

قسمت نشد که در عرفه زائرت شوم

قسمت نشد که در عرفه زائرت شوم
دیگر کنار آمده ام با دل خودم

از راه دور، پر زده ام سوی گنبدت
با یک سلام، از تهِ دل زائرت شدم

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.