فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

میترسم از آن دم کہ بيـايـے و نبـاشـم

میترسم از آن دم کہ بيـايـے و نبـاشـم

ميترسم ازآن لحظـہ کـہ عمرم بہ سرآيد

مهتاب رخت بـعـد غروبـم بـه در آيـد

میترسم از آن دم کہ بيـايـے و نبـاشـم

جان از بدنم رفتہ وعمرم به سـرآيـد

همه باهم دعای فرج را زمزمه میکنیم

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.