فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

ناقه ای در راه می آید ولی با احترام 

ناقه ای در راه می آید ولی با احترام 

?????

ناقه ای در راه می آید ولی با احترام
هست روی محمل این ناقه فرزند امام

بیست روزدگرماه محرم چون شود
رهسپارش می‌کنند با ناقه‌ای عریان به شام
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.