فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده 

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده 

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده
نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت
آنجاست که با چشمانی خیس
رو به
آسمان میکنی و میگویی
#خدایا تنها تو را دارم تنهایم مگذار…

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.