فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

♪همہ جا زنم صدایٺ

♪همہ جا زنم صدایٺ

?
♪همہ دم
♪دعانمودم
♪همہ جا زنم صدایٺ

✨بہ امیدآنڪه دستم برسد بہ دستهایٺ

✨تو تمام آرزوے دلِ دردمند مایے

✨تو نهایٺِ امیدے همہ جان مافدایٺ

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.