فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

❤️سوخٺ ‌از ‌درد جدایی ‌دل‌ بہ ‌امید وصال

❤️سوخٺ ‌از ‌درد جدایی ‌دل‌ بہ ‌امید وصال

صاحب الزمان_عج ❤️

نیسٺ ‌یڪ‌ ساعٺ ‌قرار این ‌جان بے ‌آرام‌ را
یا رب آن ‌آرام‌ جان ‌بےقرار من ‌ڪجاسٺ؟

سوخٺ ‌از ‌درد جدایی ‌دل‌ بہ ‌امید وصال
مرهم ‌داغ ‌دل‌ امیدوار ‌من‌ ڪجاسٺ؟?

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.