فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

بندگی کن تا که سلطانت کنند

بندگی کن تا که سلطانت کنند

بندگی کن تا که سلطانت کنند
تن رها کن تا همه جانت کنند
سر بنه در کف، برو در کوى دوست
تا چو اسماعیل، قربانت کنند
بگذر از فرزند و مال و جان خویش
تا خلیل الله دورانت کنند

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.